Psychomotorický vývoj u dětí, Vojtova metoda

Psychomotorický vývoj u dětí, Vojtova metoda

Pokud se dítě opožďuje v pohybovém vývoji je potřeba zahájit co nejdříve vhodnou rehabilitační péči.  Odborník – fyzioterapeut dokáže posoudit stupeň vývoje dítěte a jeho prospívání. Tyto poznatky dovede pojmenovat, sdělit rodičům a ihned zahájit adekvátní terapii vedoucí k nápravě. 

Na koho se mám jako rodič obrátit?
Je vhodné se obrátit na pediatra nebo je možné si domluvit jednorázové vyšetření u fyzioterapeuta – specialisty. V našem zařízení se dětem věnuje diplomovaný specialista Petr Kovářů. Jednorázová konzultace je zpoplatněna dle ceníku (1 000 Kč). 

Jak probíhá první konzultace?
Fyzioterapeut provede s rodiči vstupní pohovor se zaměřením na dosavadní vývoj dítěte. Hodnocení probíhá formou pozorování dítěte a jeho reakcí na zevním podněty. Během konzultace je fyzioterapeut schopen posoudit nutnost a způsob další terapie, která již může být hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Stačí požádat Vašeho dětského praktického lékaře nebo lékaře specialisty (např. dětský neurolog), aby Vám vystavil FT poukaz.

Jak funguje Vojtova metoda?
Terapie probíhá reflexně pomocí spoušťových bodů v předem daných polohách. Tato terapie se rodičům předem prezentuje na speciální látkové panence. U Vojtovy metody je nutná spolupráce rodičů. 

Proč dítě při léčbě pláče?
Cvičební pozice dítě pociťuje jako určitou formu nepohodlí, což dává najevo pláčem. Pláč je formou vzdoru, nikoliv bolesti. Terapie dítě nebolí! 

Kde a jak se mohu objednat?
Objednat je možné na recepci Modrého pavilonu na tel. 597 011 211, recepce@modrypavilon.cz

fyzioterapeut Petr Kovářů, DiS.