Ceník

dle Zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování č. 372/2011 Sb., část pátá § 45 odst. 2, písm. a-b). 

POUČENÍ: Ceník je zpracován tak, že na základě dohody mezi příkazcem/ošetřovaným a poskytovatelem zdravotní služby, tedy na žádost příkazce/ošetřovaného (samoplátce) jsou ze strany poskytovatele zdravotní služby poskytnuty určité služby, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění nebo hrazeny jsou, ale příkazce/ošetřovaný má zájem si takové (vyžádané) služby hradit na vlastní náklady, přičemž poskytovatel zdravotních služeb je ochoten takové služby poskytnout. Příkazce/ošetřovaný (samoplátce) se zavazuje, že uhradí náklady spojené s poskytnutou (poskytnutými) zdravotními službami.

„Smlouva o péči o zdraví se uzavírá dle § 2636 odst. 1 Nového občanského zákoníku „poskytovatel vůči příkazci se zavazuje pečovat v rámci svého povolání nebo předmětu činnosti o zdraví ošetřovaného/příkazce, ať již je jím příkazce nebo třetí osoba“. Smluvními stranami jsou a) poskytovatel péče a b) pak příkazce/ošetřovaný, tedy osoba, která provedení služby (péče) s poskytovatelem sjednala. Příkazce může být zároveň ošetřovaným.“

 

ČÁST l.

ADMINISTRATIVNÍ VÝKONY LÉKAŘE

 • Výpis ze zdravotnické dokumentace – 150 Kč
 • Vyplnění žádostí pro osobní potřebu pacienta200 Kč
 • Zaslání receptu na adresu pacienta (doporučeně nebo dodejkou)100 Kč + poštovné   
 • Zaslání výpisu ze zdravotnické dokumentace (doporučeně nebo dodejkou)100 Kč + poštovné  
 • Zaslání žádanek na vyšetření, kopie zprávy (doporučeně nebo dodejkou)100 Kč + poštovné
 • Vystavení náhradního hlášení práce neschopného (ztráta průkazu)100 Kč    
 • Vystavení kopie receptu, žádanky (ztráta, propadnutí platnosti)100 Kč
 • Samostatný administrativní úkon100 Kč
 • Vyplnění pojistky pro komerční pojišťovnu500 Kč
 • Potvrzení pro lázeňskou léčbu200 Kč
 • Bodové hodnocení pracovního úrazu500 Kč
 • Zpráva pro Policii, soud, OSSZ, apod. 500 Kč

 

ČÁST ll.

VÝKONY A VYŠETŘENÍ LÉKAŘE

 • Zdravotní služby poskytované samoplátci (nepojištění v ČR, cizinci)1,23 Kč/1bod

NEUROLOGICKÁ AMBULANCE

 • Komplexní vyšetření mimo objednávkový systém – 1 000 Kč
 • Duplexní sonografie extrakraniálních tepen (vlastní žádost)700 Kč
 • EEG vyšetření (na vlastní žádost)1 000 Kč
 • Konzultace zdravotního stavu s návrhem dalšího řešení 700 Kč / 30 min.
 • Obstřik nervového kořene či kloubu (Mesocain, Depomedrol)50 Kč
 • Obstřik bolestivé zóny (Mesocain)50 Kč
 • Kloubní injekce (TRISPAN)250 Kč

OČNÍ AMBULANCE

 • Vstupní prohlídka do zaměstnání (bez žádanky lékaře) – 500 Kč
 • Vyšetření na řidičský průkaz (bez žádanky lékaře)500 Kč

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE

 • Komplexní vyšetření mimo objednávkový systém – 1 000 Kč
 • Skupinová psychoterapie (6 – 9 členů)300 Kč / 90 min.
 • Individuální růstová psychoterapie800 Kč / 50 min.

AMBULANCE REHABILITAČNÍHO LÉKAŘSTVÍ

 • Komplexní vyšetření lékařem (na vlastní žádost) – 1 300 Kč

RTG

 • Nahrání obrazové dokumentace na CD nosič – 50 Kč

 

ČÁST lll.

VÝKONY A VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÉ SESTRY

 • Aplikace injekce i.m, s.c. (žádanka externího lékaře, vlastní léčivo) – 50 Kč       
 • Infúzní stacionář, doplatky za léčiva dle aktuálního ceníku VZP
 • Infúzní stacionář *      100 Kč / 1 infuze
  *(náklady na provoz, teplo, voda, dezinfekce, hygienické pomůcky,   klimatizace, jednorázové pomůcky, televizní přijímač)                     
 • Měření krevního tlaku, saturace kyslíkem (na vlastní žádost)50 Kč / 1 měření
 • Měření glykémie (na vlastní žádost)100 Kč / 1 měření

 

ČÁST lV.

FYZIOTERAPIE

 • Komplexní vyšetření fyzioterapeutem (dospělí) – 600 Kč
 • Individuální fyzioterapie – dospělí (bez doporučení)600 Kč / 50 min.
 • Individuální fyzioterapie – děti (bez doporučení)1 000 Kč / 50 min.
 • Poradna psychomotorického vývoje dětí (bez doporučení) – 1 000 Kč / 50 min.
 • Termoterapie (aplikace tepla)60 Kč / 15 min.
 • Magnetoterapie120 Kč / 30 min.
 • Elektroterapie100 Kč / 1 aplikace
 • Kombinovaná terapie (UZ + elektroterapie)180 Kč / 1 aplikace
 • Kinesiotaping v rámci terapie2 Kč / 1 cm
 • Kinesiotaping (mimo terapii)200 Kč + 2 Kč / 1 cm
 • Jednorázové návleky na obuv5 Kč
 • Vířivá vana (horní končetiny)100 Kč / 15 min.
 • Vířivá vana sedací (dolní končetiny)100 Kč / 15 min.
 • Balíček 5 x 50 min. individuální fyzioterapie2 900 Kč
 • Balíček 10 x 50 min. individuální fyzioterapie5 500 Kč
 • Dárkové poukazy (na objednávku) 500 Kč, 1 000 Kč, 1 500 Kč
 • Zapůjčení ručníku, osušky (na 1 terapii) 50 Kč
 • Přístrojová lymfodrenáž (s manuálním uvolněním mízních uzlin)300 Kč / aplikaci
 • Jednorázové kalhoty pro lymfoterapii (možné opakované použití)40 Kč
 • Lokální kryoterapie (až do -160°C)120 Kč / aplikaci
 • Poplatek za ztrátu čipu200 Kč
 • Skupinové cvičení (dle aktuální nabídky na webových stránkách)2 000 Kč / 10 lekcí

Nabídka volně prodejných procedur je z časových a kapacitních důvodů omezena.

Ceník je platný od 1.1.2020