Ceník

dle Zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování č. 372/2011 Sb., část pátá § 45 odst. 2, písm. a-b).

POUČENÍ: Ceník je zpracován tak, že na základě dohody mezi příkazcem/ošetřovaným a poskytovatelem zdravotní služby, tedy na žádost příkazce/ošetřovaného (samoplátce) jsou ze strany poskytovatele zdravotní služby poskytnuty určité služby, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění nebo hrazeny jsou, ale příkazce/ošetřovaný má zájem si takové (vyžádané) služby hradit na vlastní náklady, přičemž poskytovatel zdravotních služeb je ochoten takové služby poskytnout. Příkazce/ošetřovaný (samoplátce) se zavazuje, že uhradí náklady spojené s poskytnutou (poskytnutými) zdravotními službami.

„Smlouva o péči o zdraví se uzavírá dle § 2636 odst. 1 Nového občanského zákoníku „poskytovatel vůči příkazci se zavazuje pečovat v rámci svého povolání nebo předmětu činnosti o zdraví ošetřovaného/příkazce, ať již je jím příkazce nebo třetí osoba“. Smluvními stranami jsou a) poskytovatel péče a b) pak příkazce/ošetřovaný, tedy osoba, která provedení služby (péče) s poskytovatelem sjednala. Příkazce může být zároveň ošetřovaným.“

 

ČÁST l.

 

ADMINISTRATIVNÍ VÝKONY LÉKAŘE

 • Výpis ze zdravotnické dokumentace (na vlastní žádost) – 150 Kč
 • Vyplnění žádostí pro osobní potřebu pacienta – 200 Kč
 • Zaslání receptu na adresu pacienta (doporučeně nebo dodejkou) – 100 Kč + poštovné  
 • Zaslání výpisu ze zdravotnické dokumentace (doporučeně nebo dodejkou) – 100 Kč + poštovné  
 • Zaslání žádanek na vyšetření, kopie zprávy (doporučeně nebo dodejkou) – 100 Kč + poštovné
 • Vystavení náhradního hlášení práce neschopného (ztráta průkazu) – 100 Kč
 • Vystavení kopie receptu, žádanky (ztráta, propadnutí platnosti) – 100 Kč
 • Samostatný administrativní úkon – 100 Kč
 • Vyplnění pojistky pro komerční pojišťovnu – 500 Kč
 • Potvrzení pro lázeňskou léčbu – 200 Kč
 • Bodové hodnocení pracovního úrazu – 500 Kč
 • Zpráva pro policii, soud, OSSZ, apod. – 500 Kč

 

ČÁST ll.

 

VÝKONY A VYŠETŘENÍ LÉKAŘE

 • Zdravotní služby poskytované samoplátci (nepojištění v ČR, cizinci) – 2 Kč/1bod
 • Antigenní test – Covid (samoplátce) – 200 Kč/1ks
 • Certifikát Covid-19 (tisk, administrativa) – 50 Kč/1ks

 

NEUROLOGICKÁ AMBULANCE

 • Komplexní vyšetření mimo objednávkový systém – 1 000 Kč
 • Duplexní sonografie extrakraniálních tepen (vlastní žádost) – 700 Kč
 • EEG vyšetření (na vlastní žádost) – 1 000 Kč
 • Konzultace zdravotního stavu s návrhem dalšího řešení – 700 Kč/30 min.
 • Obstřik nervového kořene či kloubu  (Mesocain, Depomedrol) – 50 Kč
 • Obstřik bolestivé zóny (Mesocain) – 50 Kč
 • Kloubní injekce (TRISPAN) – 250 Kč

 

OČNÍ AMBULANCE

 • Vstupní prohlídka do zaměstnání (bez žádanky lékaře) – 500 Kč
 • Vyšetření na řidičský průkaz (bez žádanky lékaře) – 500 Kč
 • Odstranění drobných lézí (veruky, fibromy, papilomy atd.) – 380 Kč/ks
 • Xantelasma – 1 130 Kč (± 200 Kč dle velikosti)
 • Plastická úprava povislých horních víček – 8 000 Kč/obě oči

 

AMBULANCE REHABILITAČNÍHO LÉKAŘSTVÍ

 • Komplexní vyšetření lékařem (na vlastní žádost) – 1 300 Kč        

 

RTG

 • Nahrání obrazové dokumentace na CD nosič – 50 Kč
 • Sonografické vyšetření prsou – 500 Kč

 

ČÁST lll.

 

VÝKONY A VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÉ SESTRY

 • Aplikace injekce i.m, s.c. (žádanka externího lékaře, vlastní léčivo) – 50 Kč                                                                                               
 • Infuzní stacionář, doplatky za léčiva – dle aktuálního ceníku VZP
 • Infuzní stacionář * – 100 Kč /1 infuze
  * (náklady na provoz, teplo, voda, dezinfekce, hygienické pomůcky, klimatizace, jednorázové pomůcky, televizní přijímač)    
 • Měření krevního tlaku, saturace kyslíkem (na vlastní žádost) – 50 Kč/1 měření
 • Měření glykémie (na vlastní žádost) – 100 Kč/1 měření

 

ČÁST lV.

 

FYZIOTERAPIE

 • Vstupní poplatek – 300 Kč
 • DNS brožura pro dospělé – 20 Kč         
 • DNS brožura pro děti – 100 Kč
 • Individuální fyzioterapie – dospělí (bez doporučení) – 700 Kč/50 min.
 • Individuální fyzioterapie s využitím fyzikální terapie (např. kryoterapie, elektroterapie, kombinovaná terapie, magnetoterapie….) – 950 Kč/50 – 80 min.
 • Fyzioterapeutická poradna – 700 Kč/50 min.
 • Individuální fyzioterapie – děti (bez žádanky od lékaře) – 1 000 Kč/50 min.
 • Poradna psychomotorického vývoje dětí (bez žádanky od lékaře) – 1 000 Kč/50 min.
 • Zahájení fyzioterapie mimo objednávkový systém – 500 Kč         
 • Termoterapie (aplikace tepla) – 60 Kč/15 min.
 • Magnetoterapie – 120 Kč/30 min.
 • Elektroterapie – 100 Kč/1 aplikace
 • Kombinovaná terapie (UZ + elektroterapie) – 180 Kč/1 aplikace
 • Kinesiotaping v rámci terapie – 2 Kč/1 cm
 • Kinesiotaping (mimo terapii) – 200 Kč + 2 Kč/1 cm
 • Vířivá vana (horní končetiny) – 100 Kč/15 min.
 • Vířivá vana sedací (dolní končetiny) – 100 Kč/15 min.
 • Balíček 5 x 50 min. individuální fyzioterapie – 3 150 Kč
 • Balíček 10 x 50 min. individuální fyzioterapie – 6 300 Kč
 • Dárkové poukazy (na objednávku) – 500 Kč, 1 000 Kč, 1 500 Kč
 • Zapůjčení ručníku, osušky (na 1 terapii) – 50 Kč
 • Lokální kryoterapie (až do -160°C) – 120 Kč/aplikaci
 • Poplatek za ztrátu čipu – 200 Kč
 • Skupinové cvičení (dle aktuální nabídky na webových stránkách) – 2 000 Kč/10 lekcí
 • Zápis z rehabilitační léčby na žádost pacienta – 100 Kč

Nabídka volně prodejných procedur je z časových a kapacitních důvodů omezena.

Ceník je platný od 1.10.2021