Infuzní stacionář

Tel.: 597 011 211 | E-mail: recepce@modrypavilon.cz

Infuzní stacionář zajištuje příjemnou a pohodlnou ambulantní formu nitrožilní aplikace infuzních roztoků určených především k léčbě akutní a chronické bolesti.

Dále pak nabízí možnost aplikace infuzních vasodilatačních roztoků v léčbě končetinové aterosklerosy či v léčbě poruch sluchu, možnost aplikace antivertiginosních a antiemetických preparátů /proti závratím a nevolnosti/ a dále pak též možnost aplikace minerálů, vitaminosních preparátů a infuzních roztoků k rehydrataci. Některé z těchto léčiv jsou s částečnou úhradou pacienta – bližší informace vám poskytne recepce. Objednání je možné po telefonické domluvě – každý pacient přicházející na infuzní stacionář z jiných odborných pracovišť musí být vybaven žádankou od svého lékaře.

  • možnost objednat se na konkrétní čas v rámci provozní doby
  • není nutná hospitalizace
  • nové prostory
  • nová pohodlná a plně polohovatelná křesla
  • k dispozici je TV
  • Wi-Fi připojení pro klienty zdarma
  • Gastrokoutek (možnost zakoupit si občerstvení)

V našem zdravotnickém zařízení jsou klientem hrazeny tyto služby:

  • za léčivé přípravky aplikované v infúzi – doplatek se řídí sazebníkem VZP
  • jednorázový poplatek 100 Kč/1 infuzi, který pokrývá režijní náklady nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

Náš tým

Mgr. Petra Ševečková – vedoucí sestra – petra.seveckova@modrypavilon.cz
Libuše Slípková, DiS.

Renáta Plačková