Infuzní stacionář

Infuzní stacionář zajištuje příjemnou a pohodlnou ambulantní formu nitrožilní aplikace infuzních roztoků určených především k léčbě akutní a chronické bolesti.

Dále pak nabízí možnost aplikace infuzních vasodilatačních roztoků v léčbě končetinové aterosklerosy či v léčbě poruch sluchu, možnost aplikace antivertiginosních a antiemetických preparátů /proti závratím a nevolnosti/ a dále pak též možnost aplikace minerálů, vitaminosních preparátů a infuzních roztoků k rehydrataci. Některé z těchto léčiv jsou s částečnou úhradou pacienta – bližší informace vám poskytne recepce. Objednání je možné po telefonické domluvě – každý pacient přicházející na infuzní stacionář z jiných odborných pracovišť musí být vybaven žádankou od svého lékaře.

Náš tým

Miriam Talafová
Mgr. Petra Ševečková
Jana Valentová