Infuzní stacionář

Tel.: 597 011 211 | E-mail: recepce@modrypavilon.cz

Infuzní stacionář zajištuje příjemnou a pohodlnou ambulantní formu nitrožilní aplikace infuzních roztoků určených především k léčbě akutní a chronické bolesti.

Zde si můžete stáhnout žádanku k infuzní terapii:

Dále pak nabízí možnost aplikace infuzních vasodilatačních roztoků v léčbě končetinové aterosklerosy či v léčbě poruch sluchu, možnost aplikace antivertiginosních a antiemetických preparátů /proti závratím a nevolnosti/ a dále pak též možnost aplikace minerálů, vitaminosních preparátů a infuzních roztoků k rehydrataci. Některé z těchto léčiv jsou s částečnou úhradou pacienta – bližší informace vám poskytne recepce. Objednání je možné po telefonické domluvě – každý pacient přicházející na infuzní stacionář z jiných odborných pracovišť musí být vybaven žádankou od svého lékaře.

 • možnost objednat se na konkrétní čas v rámci provozní doby
 • není nutná hospitalizace
 • nové prostory
 • nová pohodlná a plně polohovatelná křesla
 • k dispozici je TV
 • Wi-Fi připojení pro klienty zdarma
 • Gastrokoutek (možnost zakoupit si občerstvení)

V našem zdravotnickém zařízení jsou klientem hrazeny tyto služby:

 • za léčivé přípravky aplikované v infúzi – doplatek se řídí sazebníkem VZP
 • jednorázový poplatek 100 Kč/1 infuzi, který pokrývá režijní náklady nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

Náš tým

Mgr. Petra Ševečková – vedoucí sestra – petra.seveckova@modrypavilon.cz
Libuše Slípková, DiS.

Renáta Plačková

Vstupujete do sekce určené pro odbornou veřejnost

Naše webové stránky, na které hodláte vstoupit, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona číslo 40/1995 Sb. O regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní péči. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

 • Prohlašuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
 • Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
 • Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, pokud vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.