Rehabilitace

Tel.: 597 011 211, 606 056 897 | E-mail: recepce@modrypavilon.cz

Poskytujeme komplexní léčbu pohybového aparátu, jak dětským, tak i dospělým klientům. Na léčbě se podílí rehabilitační lékař a tým erudovaných fyzioterapeutů. Všichni lpíme na individuálním přístupu ke klientům. Terapie je tedy doslova šitá na míru pro každého pacienta. Využíváme tradiční i moderní terapeutické postupy. Naše klinika je vybavena nejmodernějšími přístroji pro elektroterapii, terapii ultrazvukem i vodoléčbu od firmy BTL. Zdraví klientů je pro nás na prvním místě, proto na naší poliklinice probíhá pravidelná dezinfekce všech prostor, včetně cvičebních pomůcek.

Informace pro klienty rehabilitace

 • pro absolvování terapii je potřeba doložit poukaz typu FT nebo K, který Vám může vystavit obvodní lékař nebo lékař specialista (neurolog, ortoped, traumatolog apod.)
 • před zahájením rehabilitace, prosím, uhraďte na recepci
  [popup_trigger id=“8485″ tag=“poplatek“] jednorázový vstupní poplatek 400 Kč[/popup_trigger]
 • na každou terapii si, prosím, noste přezůvky a osušku
 • v případě, že máte předepsány i vodoléčebné procedury, pak s sebou noste ještě ručník, eventuelně plavky
 • v případě, že máte předepsanou skupinovou terapii, pak s sebou noste pohodlný oděv na cvičení (např. tričko a legíny)
 • v případě, že se na domluvený termín nemůžete dostavit, omluvte se alespoň 24 hodin předem osobně u svého terapeuta nebo telefonicky na recepci na tel. (+420) 597 011 211nebo na e-mail recepce@modrypavilon.cz
 • v případě, že se nedostavíte na 2 terapie bez omluvy, léčba se ruší
 • o změně zdravotní pojišťovny nás, prosím, neprodleně informujte
 • v prostorách určených pro léčbu Vás prosíme o vypnutí zvuku svého mobilního telefonu
 • na magnetoterapii nepoužívejte mobilní telefon, magnetické pole může telefon poškodit

Fyzioterapie pánevního dna

Na naší rehabilitaci se mimo jiné věnujeme také rehabilitaci pánevního dna. Ta je určena jak ženám, tak i mužům, které trápí únik moči, jehož příčinou může být dekondice svalů pánevního dna. Dekondice a dysfunkce pánevního dna může nastat v celé řadě případů, např. po porodu, po operaci v oblasti břišní či pánevní, při dysfunkci bederní páteře, při gynekologických obtížích či při prolapsu orgánů malé pánve.

Fyzioterapie závrativých stavů

Jednou z nejčastějších příčin vzniku náhlé rotační závrati je tzv. BPPV. Pokud Vám lékař diagnostikoval toto onemocnění, pak jednou z možností efektivní terapie je právě rehabilitace. Ta je založena v počátku na tzv. repozičních manévrech a režimových doporučeních, následně na vhodném cvičení.

Fyzikální terapie

Lokální kryoterapie

Jedná se o léčbu chladem (až -160°C), kdy postižená oblast je ochlazována pomocí řízeného proudu páry kapalného dusíku. Jde o jednoduchou, bezpečnou, krátkou a velmi efektivní terapeutickou metodou.

Výsledkem aplikace kryoterapie (kryostimulace) je:

 • snížení bolesti
 • snížení aktivity zánětu
 • snížení teploty kloubu (bolestivé lokality)
 • snížení svalového napětí, především lokálního (ve smyslu trigger pointů)
 • snížení otoku

Proto kryoterapii využíváme u stavů jako jsou:

 • zánětlivé stavy kloubů, šlach či vazů
 • poúrazové stavy pohybového aparátu
 • pooperační stavy
 • úponové bolesti
 • patní ostruha

Elektroléčba

Jedná se o aplikaci elektrických proudů a využití jejich účinků na lidský organismus. V elektroterapii je využívám především účinek analgetický (snížení bolesti), myorelaxační (snížení svalového napětí), stimulační (aktivace svalových vláken či celých svalových skupin) a regenerační.

Terapie ultrazvukem

Hlavním terapeutickým účinkem je mikromasáž v dráze ultrazvukového „paprsku“ a vznik tepla v hluboce uložených tkáních. S hloubkovou mikromasáží souvisí řada účinků, jakými jsou např. snížení bolesti, otoku, zlepšení regenerace, rychlejší vstřebání hematomu. Vzhledem k tomu, že veškeré účinky se projevují v hlouběji uložených tkáních, tak klient při aplikaci ultrazvuku žádný z účinků nepociťuje – jedná se o tzv. bezpocitovou terapii.

Kombinovaná léčba (elektroterapie + ultrazvuk)

Při kombinaci těchto dvou léčebných metod se využívá především zvýšeného myorelaxačního účinku ultrazvuku a analgetického účinku elektrických proudů i ultrazvuku.

Magnetoterapie

Zde využíváme účinků magnetického pole na lidský organismus, kterými jsou analgetizace (snížení bolesti), zvýšení prokrvení, protizánětlivý účinek, svalově relaxační účinek a v neposlední řadě antiedématózní účinek (proti otoku).

Vodoléčba

Vířivka pro horní končetiny, vířivka pro dolní končetiny – vhodná i pro aplikaci na kolenní a kyčelní klouby.

Termoterapie

Teplo aplikujeme formou Vulcan-packů, profesionálních minerálních nosičů tepla.

Virtuální realita

Certifikovaný nástroj pro fyzioterapii VR Medical nám umožňuje využít při fyzikální terapii přidanou hodnotu vizuálně-prostorové stimulace, která motivuje pacienta k aktivnější účasti při terapii a zároveň zkvalitňuje účinky rehabilitačního cvičení. Virtuální realita je součástí komplexní rehabilitace.

Terapie rázovou vlnou

Rázovou vlnu využíváme jako součást komplexní léčby, především u těchto stavů:

 • zmrzlé rameno a další bolestivé stavy ramenního kloubu,
 • epikondilitidy ( např. tenisový loket),
 • doléčení zánětu Achillovy šlachy,
 • akutní a chronické bolesti paty včetně ostruh patních kostí,
 • a dalších algických stavů.

Terapii rázovou vlnou vždy předchází vyšetření rehabilitačním lékařem a fyzioterapeutem. Rázová vlna je na našem pracovišti součástí komplexní rehabilitace, čímž dosahujeme maximálních možných výsledků léčby. Nelze se tedy objednat pouze na aplikaci rázové vlny. Jedná se o léčbu, která je aplikována za přímou úhradu pacienta – viz ceník.

Kinezioterapie

Při pohybové terapii vycházíme z moderních i tradičních rehabilitačních postupů.

DNS prof. Koláře

DNS je moderní diagnostická a terapeutická metoda. Tento terapeutický přístup vychází z vývojové kineziologie a při terapii využívá jednotlivé pozice vývoje. V rámci terapie tedy nedochází pouze k léčbě pohybového aparátu, ale také k ovlivnění motorických programů, které jsou uloženy v centrální nervové soustavě. Tato metoda může být využita u jakékoliv diagnózy.

Posturální terapie dle Jarmily Čápové (Bazální programy a podprogramy)

Tato metoda vychází z psychomotorického vývoje dítěte. Velký důraz je kladen na centrované postavení v kořenových kloubech (rameno, kyčel) a především pak postavení lopatky. Lopatka má v tomto konceptu výsadní postavení, protože právě od ní vycházejí svalové smyčky, které zajišťují stabilitu trupu a následně i končetin. Správná stabilizace lopatky má tedy zásadní vliv na držení těla a dynamiku dechu. Paní Čápová tuto metodu vytvořila primárně pro pacienty s míšní lézí. Dnes se však BPP využívá u celé škály diagnóz, od ortopedických přes traumatologické, respirační až po neurologické. V neposlední řadě je metoda využitelná v primární prevenci pohybových obtíží.

ACT – Akrální koaktivační terapie (metoda Roswithy Brunkow)

Základem ACT je vzpor o optimálně nastavená akra horních a dolních končetin (dlaně a chodidla). Terapie probíhá v pozicích, kterými prochází dítě během motorického vývoje dítěte od narození po dosažení volné chůze. Jedná se tedy o pozice pro lidské tělo zcela přirozené. Výběrem pro klienta optimální pozice a vedením přiměřeného tlaku do aker dochází k aktivaci celého těla, napřímení páteře, optimalizaci svalového napětí a úpravě pohybových stereotypů.
Terapii dle ACT lze vést také kondičně či silově. Klienti, kteří prošli individuální terapií vedenou dle ACT se mohou účastnit také skupinových cvičení dle ACT.

Reflexní lokomoce (Vojtova metoda)

Terapie reflexní lokomocí dle Václava Vojty, vychází z myšlenky, že základní hybné vzory jsou programovány geneticky v centrálním nervovém systému (CNS) každého jedince. Jinými slovy, pohyb člověka probíhá automaticky. U poruch CNS a pohybové soustavy je tento automatismus narušen a omezen, vznikají náhradní pohybové vzory. Cílem Vojtovy metody je poruchu odhalit – diagnostikovat, a poté terapeutickým působením znovuobjevit a nacvičit vrozený pohyb. Terapie podle Vojtovy metody je využitelná u všech věkových kategorií, nejznámější a nejefektivnější je v léčbě klientů dětského věku.

PNF (Proprioceptivní neuromuskulární facilitace)

PNF, tzv. Kabatova metoda, je fyzioterapeutická metoda, která se využívá především k rehabilitaci pacientů s neurologickým onemocněním, s funkčními poruchami pohybového aparátu a po úrazech. Terapeut učí pacienta cvičení s končetinami v diagonálách, čímž dochází k aktivaci správných pohybových vzorců a tím zvětšení rozsahu pohybů a zvýšení svalové síly.

Brüggerův koncept

Jedná se o diagnosticko-terapeutickou metodu, kdy terapeut vyhledává a ve spolupráci s klientem odhaluje příčinu svých obtíží. Cílem je napřímené držení těla, které je charakterizováno přítomností fyziologických křivek páteře, které na sebe plynule navazují, ekonomizace pohybu a samozřejmě odstranění bolesti. K dosažení toho cíle je nutný aktivní přístup klienta, který pravidelně provádí terapeutem doporučená cvičení. Při terapii lze využít různých pomůcek, nejčastěji je využíván TheraBand – pružný gumový pás.

Měkké a mobilizační techniky

Měkké a mobilizační techniky jsou tradiční českou terapeutickou metodou. Slouží k ošetření kloubních blokád a změn napětí v měkkých tkáních, kterými se myslí kůže, podkoží, fascie a sval.

SM systém (Spirální stabilizace)

SM systém je cvičení se speciálním elastickým lanem. Základ tvoří 12 cviků, díky kterým se naučíte správně zapojovat svaly do spirálních řetězců. Tato spirální aktivace svalů vytváří v těle trakční sílu, která odlehčuje tlak na meziobratlové ploténky a klouby, a tím usnadňuje jejich výživu, regeneraci i léčbu. Zvětšením meziobratlového prostoru se zmenší tlak na nervové kořeny. Tím dochází k ústupu vystřelující bolesti od páteře do končetin. Cílem je tedy napřímení trupu. Pravidelným cvičením SM systému posilujete oslabené a protahujete zkrácené svaly, navracíte tělu optimální pohyblivost a stabilitu při pohybu.

Dále využíváme prvky terapeutických konceptů, jakými jsou Klapovo lezení, DNS, senzorická stimulace atd.

Kinesiotaping

Kinesiotaping je aplikace pružné pásky, kdy principem této metody je zvýšení cirkulace krve a lymfy pod páskou a s tím související zvýšení látkové výměny v dané oblasti. Tyto pružné pásky aplikujeme s cílem zlepšení funkce svalů, podpory kloubů a tím snížení bolesti.

Náš tým

MUDr. Milan Gliganič
Mgr. Jana Řehová
– vedoucí fyzioterapeut – jana.rehova@modrypavilon.cz
Mgr. Milada Němcová
Martina Nogová
Bc. Radoslav Dobrík
Soňa Ševčíková
Mgr. Andrea Dobríková Pánčiová
Mgr. Barbora Richtárová
Mgr. Kateřina Holubová

Ordinační doba

Pouze pro objednané pacienty
PO 6:30 -15:30
ÚT 6:30 -18:00
ST 6:30 -15:30
ČT 6:30 -18:00
6:30 -15:30

Kontakt

597 011 211
606 056 897
recepce@modrypavilon.cz