Fyzioterapie pánevního dna

Fyzioterapie pánevního dna

Jak se objednat k rehabilitaci pánevního dna

Je potřeba, abyste se objednaly/li na recepci Modrého pavilonu na tel. 597 011 211 nebo e-mailem na recepce@modrypavilon.cz nejdříve k rehabilitačnímu lékaři, který si Vás vyšetří. Na základě vyšetření a zvážení možných kontraindikací předepíše rehabilitační léčbu. K tomuto vyšetření si, prosím, přineste poukaz typu K, který Vám může vystavit Váš ošetřující lékař. Následně si Vás objednáme k fyzioterapeutce.

Jak samotná rehabilitace probíhá?

Fyzioterapeutka na základě svého vyšetření následně provádí terapii. Ta zpravidla obsahuje jak elektrostimulaci, tak aktivaci pánevního dna s využitím biofeedbacku. Při aktivaci pánevního dna není kladen důraz pouze na samotnou aktivaci svalů, ale také na jejich výdrž v aktivovaném stavu, schopnost opakování kontrakce svalů a schopnost elevace pánevního dna, tzv. lift. K tomu, aby efekt terapie byl co největší, nestačí pouze trénink izolované aktivace svalů pánevního dna, ale je potřeba se naučit aktivovat pánevní dno při běžných denních aktivitách, chůzi, sportu apod. Proto je součástí terapie cvičení s využíváním metod DNS prof. Koláře, PNF a Brűggerova konceptu.

 

Pro koho je rehabilitace vhodná

  • osoby trpící stresovou či urgentní inkontinencí,
  • pacientky po porodu s následnou insuficiencí svalů pánevního dna,
  • pacientky po operacích v krajině malé i velké pánve,
  • pacientky po operacích v krajině abdominální,
  • pacientky s insuficiencí pánevního dna z vertebrogenních příčin,
  • pacientky s gynekologickými obtížemi – dysmenorea, sterilita, infertilita,
  • prolaps orgánu malé pánve.