CORONAVIRUS Covid-19

CORONAVIRUS Covid-19

Při výskytu obtíží: jako jsou horečky nad 38 st.C, kašel, obtíže s dechem a současně kontakt s nakaženou osobou coronavirem či návštěvou zasažených oblastí v nedávné době (Čína, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Itálie – Lombardie Emilia – Romagna, Benátsko, Piedmont, Japonsko, Singapur) –  je nutno informovat Krajskou hygienickou stanici na tel. č. 596 138 111, 724 810 106 nebo rychlou záchrannou službu  na tel. č. 155 a 112  a postupovat podle jejich pokynů.  Neopouštějte domov, nechoďte do čekárny, neriskujte nákazu dalších osob. Nemocenský lístek či potvrzení o karanténě Vám vystaví Váš ošetřující lékař na základě telefonické či e-mailem podané žádosti.