Psychiatrická ambulance

psychiatrie
foto-99

Provoz psychiatrické ambulance do odvolání pozastaven. Děkujeme za pochopení.

Psychiatrická ambulance nabízí komplexní diagnostiku a léčbu psychických onemocnění a onemocnění psychosomatických a to ve vzájemné koordinované součinnosti s neurologem, psychologem a rehabilitačními pracovníky. Nabízíme možnost individuální a skupinové psychoterapie. Psychiatrická ambulance nenabízí léčbu a diagnostiku sexuálních poruch a závislostí. Psychiatrická ambulance funguje v objednávkovém systému.

Psychiatrická ambulance nabízí možnost ošetření mimo ordinační hodiny – viz ceník.