Psychiatrická ambulance

psychiatrie
foto-99

Psychiatrická ambulance nabízí komplexní diagnostiku a léčbu psychických onemocnění a onemocnění psychosomatických a to ve vzájemné koordinované součinnosti s neurologem, psychologem a rehabilitačními pracovníky. Nabízíme možnost individuální a skupinové psychoterapie. Psychiatrická ambulance nenabízí léčbu a diagnostiku sexuálních poruch a závislostí. Psychiatrická ambulance funguje v objednávkovém systému.

Psychiatrická ambulance nabízí možnost ošetření mimo ordinační hodiny – viz ceník.

Ceník

Komplexní vyšetření mimo objednávkový systém – 1000 Kč
Skupinová psychoterapie ( 6-9 členů ) – 300 Kč / 90 minut
Individuální růstová psychoterapie – 800 Kč / 50 minut
Vyplnění případové dokumentace pro komerční pojišťovnu – 500 Kč

Náš tým

MUDr. Ján Olej