Sociální poradenství

Zdravotně sociální poradenství

Ocitli jste se Vy nebo Vaši příbuzní v nové životní situaci. Je pro Vás oblast sociálního zabezpečení neznámé území? Nevíte, na co všechno máte nárok?

Právě Vám nabízíme komplexní zdravotně sociální poradenství.

Jedná se o službu, která je plně hrazena klientem či rodinou klienta. Částka za jednorázovou konzultaci a poradenství je 550 Kč / hodina. Další platby za jednotlivé správní úkony, eventuálně právní, dle domluvy a rozsahu poskytnuté služby.

Prostřednictvím této služby, bychom rádi pomohli klientům řešit jejich problémy. Pomoc z naší strany vede k výraznému odlehčení klienta v úředním kontaktu s příslušnými sociálními odbory, rovněž ulehčí rodinným příslušníkům klientů v péči o jejich blízké.

Ušetříme Váš čas, který můžete věnovat sobě nebo svým blízkým. Poradíme Vám, co je pro Vás či pro Vašeho příbuzného nejlepší, kde dostane nejlepší péči či na co všechno má nárok.

S čím Vám mohou sociální pracovníci pomoci?

 • s vyřizováním příspěvku na péči
 • při podání žádosti do domova pro seniory nebo domu s pečovatelskou službou
 • s vyřízením invalidity
 • porodné
 • peněžitá pomoc v mateřství
 • s vyřizováním důchodů
 • při hospodaření s finančními prostředky
 • při řešení bytové situace
 • s orientací v nabídce sociálních služeb v Ostravě a okolí
 • s omezením svéprávnost
 • s vyřizováním příspěvku na bydlení

Pečujete doma o svého blízkého? Potřebujete pomoci či nevíte, na co máte nárok?

Naši experti na sociální problematiku, Vám pomohou se zajištěním potřebné péče v domácím prostředí.

Zajistí pro Vás:

 • pečovatelskou službu (pomoc při osobní hygieně, podávání stravy či zajištění chodu domácnosti)
 • domácí zdravotní péči (poskytovaná všeobecnou zdravotní sestrou)
 • pomůžeme, Vám se zajištěním kompenzačních pomůcek (chodítko, berle, mobilní WC, vozíček, polohovací postele) a jejich případným financováním
 • říspěvky na péči či mobilitu

Nezvládáte péči doma? Nevadí i s tím Vám pomůžeme.

Poradíme Vám s možnosti využití denních stacionářů, léčeben dlouhodobě nemocných či domovů pro seniory a domovů pro seniory se zvláštním režimem.

Poskytneme Vám informace o jednotlivých zařízeních v našem kraji a poradíme, který je pro Vás zrovna ten pravý.

Bylo Vám sděleno specializovaným lékařem, že v rámci onemocnění je nezbytné omezit na svéprávnosti vašeho blízkého k právním úkonům?

Víte, že už člověka nemůžete celkově zbavit svéprávnosti ale jen ho omezit na svéprávnosti? Pokud ne nevadí. Poradíme Vám v jakých případech o to můžete požádat a co musíte všechno vyřídit , či toto uděláme za Vás