Psychologická ambulance

psychiatrie
foto-99

Široké veřejnosti nabízíme individuální psychologicko-poradenské služby promovaného psychologa Mgr. Petra Bilského v níže uvedených oblastech.

Služba je placena klientem – cena služby je 850 Kč / hodina, max. délka konzultace 1,5 hod / á 1200,- Kč (rozsah a délka závisí od složitosti problematiky klienta).

Partnerské a manželské poradenství

Individuální a párová konzultace zaměřené na řešení všech problémových oblastí soužití a řešení konfliktů se snahou o podporu klienta v manželských krizích.

Výchovné poradenství

Řešení sociálně patologických projevů chování dětí (záškoláctví, omamné látky, trestná činnost, agresivní chování aj.).

Profesní orientace dětí

Diagnostické techniky zkoumající důležité mentální schopnosti a osobnostní charakteristiky nutné pro kvalitní výkon zvolené profese resp. konkrétní doporučení studijního oboru či zaměření.

Práce se stresem a emocemi

Konzultace zaměřené na zvládání zátěže, zlepšení reakce na stresové situace, práci s emocemi, nácvik relaxačních technik.

Problémy v komunikaci osobní a profesní

Konzultace zaměřené na náročné komunikační situace, jako např. řešení konfliktů, přijímání a podávání kritiky, sdělování nepříjemných věcí, prosazení vlastního názoru, odolávání manipulaci, umění naslouchat apod.

Koučování a osobní rozvoj

Na základě špičkové diagnostiky cílený rozvoj nutných osobnostních charakteristik pro dosažení vysokého výkonu v dané pozice.

Sebeprosazení, zvyšování sebedůvěry

Konzultace zaměřené na zlepšení vztahu k sobě, otázky sebeuvědomění, vlastní hodnoty jedinečnosti a sebevědomí.

Prezentace na trhu práce

Posouzení oblastí pro vykonávání profese, diagnostika osobnostních předpokladů, možnosti uplatnění na trhu práce, pomoc při vytvoření osobní dokumentace, životopisu, úskalí výběrových řízení a příprava na ně. Praktický nácvik presentačních dovedností.

Trénování paměti, aktivace mozkové činnosti

Techniky tréninku paměti s cílem výrazného zvýšení její kapacity (vhodné pro studenty), mentální cvičení pro osoby po mozkových příhodách, silných traumatických zážitcích, osoby se sníženou koncentrací.

Náš tým

Mgr. Petr Bilský