Vojtova metoda

Vojtova metoda

Stále přijímáme děti k rehabilitaci.

Máte pocit, že Vaše nedávno narozené dítě neprospívá, nepase koníčky, neleze nebo není stabilní? Přijďte se poradit s našim vynikajícím terapeutem Petrem Kovářů, DiS.

Terapie reflexní lokomocí dle Václava Vojty, vychází z myšlenky, že základní hybné vzory jsou programovány geneticky v centrálním nervovém systému (CNS) každého jedince. Jinými slovy, pohyb člověka probíhá automaticky. U poruch CNS a pohybové soustavy je tento automatismus narušen a omezen, vznikají náhradní pohybové vzory. Cílem Vojtovy metody je poruchu odhalit – diagnostikovat, a poté terapeutickým působením znovuobjevit a nacvičit vrozený pohyb. Terapie podle Vojtovy metody je využitelná u všech věkových kategorií, nejznámější a nejefektivnější je v léčbě klientů dětského věku.

Další informace naleznete zde: www.modrypavilon.cz/rehabilitace/

Kontakt:
Tel.: 597 011 211
E-mail: recepce@modrypavilon.cz